Gazte lokalen ordenantzaren inguruko bilera antolatu du Udalak

Udaleko Gazteria eta Hirigintza departamentuek Gazteen Aisialdiko Lokalen Ordenantzaren zirriborroa osatu dute.Hainbat gaztek azken urte hauetan lokaletan biltzeko ohitura hartu dute. Lokal horietan gaur egun jarduera ekonomikorik ez dagoenez, kontrol eta ikuskaritza lan guztietatik kanpo gelditzen dira.Horregatik guztiagatik, Udalak lokal horien erabilera arautu nahi du, erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko, batez ere, eta inguruan bizi diren herritarrekin elkarbizitza egokia sustatzeko.Inplikatutako eragileen ekarpenak jasotzeko ahalegina egin nahi da, hau da, zuena, gazte, guraso, lokalen jabe eta bizilagunena. Horretarako, ordenantzaren zirriborroa hemen eskuratu dezakezu. Ekarpenak egiteko astebeteko epea jarri dugu, eta behean azaltzen den e-postara bidali daitezke.Horrez gain, bilera bat antolatu da aurrez aurre hitz egiteko gaiaren inguruan, datorren maiatzaren 18an 19:30ean, Kiroldegiko aretoan.Zure parte-hartzea baieztatzeko o-leizaola@zarautz.eus helbidea balia dezakezu.Los departamentos municipales de Juventud y Urbanismo han elaborado el borrador de la Ordenanza de Locales Juveniles de Ocio.Durante los últimos años muchos jóvenes han adquirido la costumbre de reunirse en locales. Ocurre sin embargo que estos recintos, al no desarrollar actualmente actividades económicas, se encuentran fuera de todo control e inspección.Por todo ello, el Ayuntamiento quiere regular el uso de dichos locales, especialmente con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y las usuarias e impulsar una correcta convivencia con los vecinos y las vecinas que viven en el entorno.

Se pretende hacer un esfuerzo para recoger las aportaciones de todos los agentes implicados, es decir, vostros/as, jóvenes, padres y madres, propietarios/as de locales y vecinos/as. Para ello puedes decargarte el borrador de la ordenanza aquí. El plazo para la presentación de aportaciones será de una semana y se podrán enviar al correo electrónico indicado a continuación.


Además, se ha organizado una reunión presencial para hablar sobre el tema, el próximo 18 de mayo, a las 19:30, en la sala del Polideportivo.Puedes confirmar tu asistencia a través del correo o-leizaola@zarautz.eus
Share on Google Plus

Zarautzgazte

Zarauzko Udaleko Gazteria Departamentuko webgunea. Zerbitzuak: Gazte Informazio Bulegoa, Gaztelekua, Ludoteka eta Gazteria Plana