Udal Elkarteak aldi baterako 11 pertsona kontratatuko ditu


Lan-eskaintza: iraupena eta lanaldia
Kontratuak 6 hilabetekoak eta lanaldi osokoak izango dira (luzapenik gabe) eta hasiko dira azaroa edota abenduan.

Lanpostuak: guztira 11 lanpostu beteko dira
  • Mantentze-lanetako enkargatu 1 (lorezaintza, pintura eta igeltsaritza)
  • Mantentze-lanetako 8 peoi (lorezaintza, pintura eta igeltsaritza)
  • Enpresa arloko teknikari bat, enpresen informazio eta geolokalizazioaren arlokoa
  • Enpresa arloko teknikari bat, lan arriskuen prebentzioaren arlokoa
Parte hartzeko baldintzak
Parte hartzeko baldintzak eta hautaketa prozesuan baloratuko diran alderdiak oinarrietan daude zehaztuta. Ezinbestekoa da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan langabe gisa inskribatuta egotea eta eskualdean (Aia, Getaria, Orio, Zarautz edo Zumaian) erroldatuta egotea.

Eskabideak non eta noiz
Eskabideak aurkezteko azken eguna irailaren 30a da. Eskabidea (eta eskatzen diren gainerako dokumentuak) aurkeztu behar dira Udal Elkartearen egoitzan (Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz).

Informazioa eta oinarriak 
Oinarriak eta eskabidea egiteko ereduak hemen. 
 
Informazio saioak argibideak emateko, Zarautzen eta Zumaian
Informazio saioak egingo ditugu lan eskaintza horren eta Udal Elkarteak lana bilatzen laguntzeko dituen zerbitzuen informazioa aurrez aurre emateko:

- Zarautzen, irailaren 19an (11:00etan), Udal Elkartearen egoitzan (Urdaneta bidea 6, Zarautz) 
- Zumaian, irailaren 20an (18:30ean), Alondegian (Oxford).

 Duración y jornada
Los contratos serán de 6 meses a jornada completa. Las personas seleccionadas se incorporarán en noviembre y/o diciembre.

Oferta de empleo: 11 puestos
  • Un/una encargado/a de trabajos de mantenimiento (jardinería, pintura y albañilería)
  • Ocho peones para trabajos de mantenimiento (jardinería, pintura y albañilería)
  • Un/a técnico/a de empresas del ámbito de la información y geolocalización de empresas
  • Un/a técnico/a de empresas del ámbito de la prevención de riesgos laborales
Requisitos de participación
Los requisitos de participación y los aspectos a valorar en el proceso de selección están definidos en las bases. Para poder participar en el proceso de selección, entre otros requisitos, es imprescindible estar inscrito en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en situación de desempleo y estar empadronado en alguno de los municipios de la comarca (en Aia, Getaria, Orio, Zarautz o Zumaia).

Solicitudes: plazo y lugar de presentación
El plazo para presentar la solicitud finalizará el 30 de septiembre. La solicitud debe presentarse en la sede de la Mancomunidad (Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz).

Información y bases
Bases y los modelos para realizar las solicitude aquí.

Sesiones informativas en Zarautz y Zumaia
Se realizarán sesiones informativas para ofrecer información detallada (y aclarar las dudas que surgan al respecto) de esta oferta de empleo y de los servicios que ofrece la Mancomunidad para la búsqueda de empleo:
  • En Zarautz, el 19 de septiembre (a las 11:00), en la sede de la Mancomunidad (Urdaneta bidea 6, Zarautz)
  • En Zumaian, el 20 de septiembre (a las 18:30), en Oxford.
Share on Google Plus

Zarautzgazte

Zarauzko Udaleko Gazteria Departamentuko webgunea. Zerbitzuak: Gazte Informazio Bulegoa, Gaztelekua, Ludoteka eta Gazteria Plana