Gazte Bermea: 30 urtetik beherako gazteen lan merkaturatzea errazteko ekimenaGazte Bermea 30 urtetik beherako gazteen lan merkaturatzea erraztu nahi duen ekimen europarra da. Espainian, Enplegu eta Seguridade Sozialeko Ministerioak aurrera eramandako eta 2013ko otsailean onartutako Gazte Ekintzailetza estrategiaren barruan kokatzen da. Gazte Bermearen gomendioa, 30 urtetik beherako gazteek ikasketak bukatu ondoren edota langabe geratzean, lan eskaintza edota hezkuntza-eskaintza bat izatea da.
 
Baldintzak zeintzuk dira?                                                                                                          
- 16 urte baino gehiago eta 30 urte baino gutxiago izatea, Gazte Bermearen Sistema Nazionalaren Fitxategian izena ematea eskatzeko unean.                                                     

- Langabezian egotea.

- Formakuntza edo 40 ordu baino gehiagoko hezkuntza-jarduna amaitua izatea.              

-Idatzizko adierazpen bat aurkeztea Gazte Bermearen Sistema Nazionalean parte hartzeko interesari buruz, eta parte-hartze aktiborako konpromisoa hartzea Gazte Bermearen esparruan garatutako jardueretan.  

 - Espainiar herritartasuna izatea edo Europar Batasuneko edo Europako Akordio Ekonomikoan parte hartzen duten estatuetakoren bateko edo Suitzako herritarrak izatea eta Espainian egotea zirkulazio eta bizileku askea gauzatuz. Atzerritarrek ere izena eman ahal izango dute, hain zuzen, Espainiako lurraldean bizitzeko eta lanerako gaitzen duen baimenaren titularrak badira.  

- Gipuzkoan erroldatuta egotea. 

Non eta nola izena eman?

GIPUZKOAKO BAZKUNDEA
Tolosa etorbidea, 75
20018 Donostia / San Sebastián
943 000297 / info@camaragipuzkoa.com


Izen-emateari buruzko informazioa hemen.La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las personas jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que las personas jóvenes menores de 30 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados/as.

¿Cuales son los requisitos?
-Tener más de 16 años y menos de 30, o menos de 30 años, en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. -Estar en desempleo -Haber finalizado su formación o alguna acción formativa de más de 40 horas -Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. -Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los/as extranjeros/as titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. -Estar empadronado/a en Gipuzkoa.

 ¿Dónde y cómo inscribirse?

CÁMARA DE COMERCIO GIPUZKOA
Avenida de Tolosa, 75
20018 Donostia / San Sebastián
943 000297 / info@camaragipuzkoa.com

Más información sobre la inscripción aquí.
Share on Google Plus

Zarautzgazte

Zarauzko Udaleko Gazteria Departamentuko webgunea. Zerbitzuak: Gazte Informazio Bulegoa, Gaztelekua, Ludoteka eta Gazteria Plana