Udal Elkarteak aldi baterako 10 lanpostu betetzeko deialdia egin du

Mantentze-lanak egiteko 8 peoi eta 2 teknikari kontratatuko diru urola Kostako udal Elkarteak.

Lan-eskaintza:
Kontratuak 6 hilabetekoak eta lanaldi osokoak izango dira (luzapenik gabe) eta hasiko dira abenduan.

Lanpostuak:
- Teknikari bat, lanpostu berrien perfilak lantzeko 
- Teknikari bat, eskualdeko kultura eta sormen industrien maepoa egiteko 
- Mantentze-lanetako 8 peoi (lorezaintza, pintura eta igeltsaritza)
Parte hartzeko baldintzak
Parte hartzeko baldintzak eta hautaketa prozesuan baloratuko diran alderdiak oinarrietan daude zehaztuta. Ezinbestekoa da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan langabe gisa inskribatuta egotea eta eskualdean (Aia, Getaria, Orio, Zarautz edo Zumaian) erroldatuta egotea.

Eskabideak non eta noiz
Eskabideak aurkezteko azken eguna urriaren 22a da. Eskabidea (eta eskatzen diren gainerako dokumentuak) aurkeztu behar dira Udal Elkartearen egoitzan (Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz).

Informazioa eta oinarriak
Oinarriak eta eskabidea egiteko ereduak hemen
Informazio guztia hemen 

La Mancomunidad Urola Costa contratará 8 peones y 2 técnicos.

Duración y jornada
Los contratos serán de 6 meses a jornada completa. Las personas seleccionadas se incorporarán en noviembre y/o diciembre.

Oferta de empleo
- Un/a técnico/a, elaboración de nuevos perfiles de empleo 
- Un/a técnico/a, mapeo de las ICC de la comarca 
- Ocho peones para trabajos de mantenimiento (jardinería, pintura y albañilería)

Requisitos de participación
Los requisitos de participación y los aspectos a valorar en el proceso de selección están definidos en las bases. Para poder participar en el proceso de selección, entre otros requisitos, es imprescindible estar inscrito en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en situación de desempleo y estar empadronado en alguno de los municipios de la comarca (en Aia, Getaria, Orio, Zarautz o Zumaia).

Solicitudes
El plazo para presentar la solicitud finalizará el 22 de octubre. La solicitud debe presentarse en la sede de la Mancomunidad (Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz).
Información y bases

Bases y los modelos para realizar las solicitudes aquí.
Toda la información aquí.

Share on Google Plus

Zarautzgazte

Zarauzko Udaleko Gazteria Departamentuko webgunea. Zerbitzuak: Gazte Informazio Bulegoa, Gaztelekua, Ludoteka eta Gazteria Plana